DISCLAIMER

Personen die toegang hebben tot het materiaal beschikbaar gemaakt op de website van Twin Consult bvba dienen akkoord te gaan met het volgende :

 

Gebruik van de Twin Consult bvba website

De inhoud van deze website is onderhevig aan het internationale auteursrecht. U kan individuele pagina’s of secties van de website downloaden of printen op voorwaarde dat u de copyright- en eigendomsrechten niet schendt. U mag geen materiaal van de website kopiëren, verspreiden, veranderen, gebruiken of linken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Twin Consult bvba.

 

Geen aanbod

Niets op deze website mag gezien worden als een aanbod of aanbeveling tot bepaalde investeringen of transacties.

 

Geen verantwoordelijkheid

Hoewel Twin Consult bvba veel zorg besteedt aan de creatie van deze website, draagt Twin Consult bvba geen verantwoordelijkheid omtrent de correctheid van de informatie en de meningen op deze website. De informatie op deze website dient enkel tot persoonlijk en informatief gebruik en is vatbaar voor veranderingen. Niets op deze website houdt investerings-, legaal, belastings- of een ander advies in of kan als geschikt beschouwd worden om een investerings- of andere beslissing te motiveren.

 

Geen waarborg

De informatie en de meningen op deze website worden naar voor gebracht zonder enige waarborg, noch expliciet noch impliciet.

 

Aansprakelijkheidsgrenzen

In geen enkel geval zal Twin Consult bvba verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een verlies of schade van gelijk welke aard voortkomende uit of in verband met de toegang, gebruik of de performantie van de website van Twin Consult bvba, of websites gelinkt aan de website van Twin Consult bvba.

 

Gelinkte websites

Wanneer u gebruik maakt van bepaalde links kan het gebeuren dat u de website van Twin Consult bvba verlaat. Twin Consult bvba heeft de websites gelinkt aan de Twin Consult website, niet onderzocht en kan en zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden in verband met de inhoud van dergelijke websites noch met de producten, diensten of andere aangeboden op dergelijke websites.

 

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Twin Consult bvba website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

 

Contacteer ons!

  Twin Consult bvba
Henningenlaan 38
2990 Loenhout
  info@twin-consult.biz
  +32 475 74 54 01
  BE0 831.793.212
  BNP Paris-Bas Fortis
BE95 0016 2872 3158

Volg ons ook op