Onafhankelijk bestuursmandaat ... wat houdt dat in ?  

  

Twin Consult wil een klankbord zijn voor de zelfstandige ondernemer, voor het management van de KMO of voor de Raad van Bestuur van een onderneming, omtrent de te volgen strategie en de toekomstvisie.

Bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen is het voor de ondernemer of het management van het bedrijf een verademing om in alle discretie raad te kunnen vragen aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon .

Strategisch advies kan gebeuren op externe basis, en kan éénmalig zijn, of "op afroep" van de ondernemer, of kan een samenwerking op langere termijn inhouden.
 
Voor KMO's met een Raad van Bestuur kan dit (maar hoeft dus niet !) gebeuren in de vorm van een onafhankelijk bestuursmandaat. 
 

- Wat is dat, een onafhankelijk bestuurder in uw Raad van Bestuur ?

Wanneer een N.V. wordt opgericht, verdeelt men de zetels in de Raad van Bestuur (RvB) vaak onder de directieleden en hun naasten.  Dit is vooral het geval in familiebedrijven.  Als het bedrijf groeit, kan de onafhankelijke bestuurder (= externe bestuurder) cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf.  

Een KMO is niet verplicht om onafhankelijke bestuurders te benoemen.  In praktijk gebeurt dit echter meer en meer in familiebedrijven, om juist een breder perspectief te bieden dan het 'familiale denken'. 
 

- Wie zijn dat, die onafhankelijke bestuurders ?

Dit zijn personen die, buiten hun mandaat als bestuurder, geen enkele band hebben met het bedrijf, noch met de familiale leiding of de meerderheidsaandeelhouders.  Zij hebben geen leidinggevende, operationele of een commerciële functie binnen het bedrijf.
 

- Wat is de rol van een onafhankelijk bestuurder ?

Hij speelt een belangrijke rol binnen het bedrijf.  Hij staat garant voor een objectieve houding ten opzichte van de bedrijfsvoering en ervaart niet de bedrijfseconomische druk die een ondernemer of een bedrijfsleider wel voelt. 

Zijn meerwaarde is :

- het bezorgen van een neutrale en objectieve kijk op de bedrijfsvoering

- het geven van onpartijdig advies, door iemand met kennis van zaken en een groot netwerk achter zich

- een grotere geloofwaardigheid bieden bij besprekingen met externe partners, zoals banken, crediteuren, investeerders, enz ...

- een terugvalbasis bieden, in geval van een moeilijkere economische periode waarin het bedrijf zich kan bevinden


Twin Consult is voor u de ideale vertrouwenspersoon, die een meerwaarde zal blijken voor u als ondernemer.

 

Contacteer ons!

  Twin Consult bvba
Henningenlaan 38
2990 Loenhout
  info@twin-consult.biz
  +32 475 74 54 01
  BE0 831.793.212
  BNP Paris-Bas Fortis
BE95 0016 2872 3158

Volg ons ook op